מספר יצירה: #2573

אמן:
גומפל מרדכי
תאריך:
1992
נושא:
הנצחה, כיתוב, פרחים
יישוב:
ירושלים
כתובת:
הר המנוחות גוש פ, חלקה א, שורה 1/20
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
אבני פסיפס
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
פרטי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

ענת גומפל

 

מידע נוסף על היצירה
סגור