מספר יצירה: #3271

אמן:
מג'רו־מינץ לאה
תאריך:
נושא:
צמחים
יישוב:
לא ידוע
כתובת:
בעלים:

מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
לא

עץ ופֵרותיו

מידע נוסף על היצירה
סגור