מספר יצירה: #1885

אמן:
אבשלום דוד, וולוצקי אלישע
תאריך:
נושא:
טבע
יישוב:
רמת דוד
כתובת:
בעלים:
קיבוץ רמת דוד
מידות:
חומרים:
טיח
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

פינת הקשת בענן

היצירה מיוחסת לאחד משני האמנים: דוד אבשלום או אלישע וולוצקי.

מידע נוסף על היצירה
סגור