מספר יצירה: #3994

אמן:
ספקטור נוגה, קהילתי
תאריך:
2021 - 2024
נושא:
איכות הסביבה, בעלי חיים, ים, ערכים
יישוב:
כפר יהושע
כתובת:
בית הספר מרחבים
בעלים:
המועצה האזורית עמק יזרעאל
מידות:
חומרים:
זכוכית, קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

הסביבה בפסיפס

מידע נוסף על היצירה
סגור