מספר יצירה: #1574

אמן:
מלצר שרה, קהילתי
תאריך:
2001
נושא:
בעלי חיים
יישוב:
חיפה
כתובת:
ביה"ס חוגים, יאיר כ"ץ 4
בעלים:
עירית חיפה
מידות:
חומרים:
אבני פסיפס
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

פסיפס הציפורים

חלק מפסיפס שהכינו כיתות ז בבית הספר "חוגים" בחיפה באוגוסט 2001.

מידע נוסף על היצירה
סגור