מספר יצירה: #2343

אמן:
גולדהור חינה, קהילתי
תאריך:
1974
נושא:
מופשט, צמחים
יישוב:
יפעת
כתובת:
בית ילדים ישן
בעלים:
קיבוץ יפעת
מידות:
חומרים:
אבן, אבני פסיפס
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

צמחים בפסיפס

העבודה נעשתה עם ילדי כיתות ה–ו בהנחיית חינה גולדהור ונתלתה על אחד מבתי הילדים. לימים היא ניזוקה, וב־2011 העבירה האמנית את מה שנשאר לבית אחר.

מידע נוסף על היצירה
סגור