מספר יצירה: #2515

אמן:
תאריך:
נושא:
צמחים
יישוב:
משמרות
כתובת:
חדר האוכל הישן
בעלים:
קיבוץ משמרות
מידות:
חומרים:
ברזל
טכניקה:
כיפוף
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

פרחים מברזל

מידע נוסף על היצירה
סגור