מספר יצירה: #0865

אמן:
קהילתי
תאריך:
2000 - 2020
נושא:
טבע
יישוב:
גבת
כתובת:
בעלים:
קיבוץ גבת
מידות:
חומרים:
פלסטיק
טכניקה:
הדבקה
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

פרחי פקקים

את העבודה עשו ילדי חברת הילדים.

מצב השתמרות היצירה: חלק מן הפקקים הוסרו או נפלו.

מידע נוסף על היצירה
סגור