מספר יצירה: #1860

אמן:
כץ שמואל
תאריך:
נושא:
בעלי חיים, טבע, נוף
יישוב:
געתון
כתובת:
אחד הצריפים הראשונים
בעלים:
קיבוץ געתון
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

ציפורים על ענפי עץ

מידע נוסף על היצירה
סגור