מספר יצירה: #0835

אמן:
פוגל פאולי
תאריך:
נושא:
בעלי חיים
יישוב:
גבעת חיים מאוחד
כתובת:
בעלים:
קיבוץ גבעת חיים מאוחד
מידות:
חומרים:
אבני פסיפס
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

הציפורים

מידע נוסף על היצירה
סגור