מספר יצירה: #0840

אמן:
כץ שמואל
תאריך:
1968
נושא:
בעלי חיים, טבע
יישוב:
געתון
כתובת:
חדר האוכל
בעלים:
קיבוץ געתון
מידות:
חומרים:
עץ
טכניקה:
בטיק
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

ציפורים

היצירה נמצאת בתוך חדר האוכל.

מידע נוסף על היצירה
סגור