מספר יצירה: #1859

אמן:
כץ שמואל
תאריך:
נושא:
בעלי חיים
יישוב:
געתון
כתובת:
גן ילדים
בעלים:
מידות:
חומרים:
בטון
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

ציפור

מידע נוסף על היצירה
סגור