מספר יצירה: #1266

אמן:
ישכיל עמוס
תאריך:
2016
נושא:
מופשט
יישוב:
טבריה
כתובת:
מלון אסטוריה, ברוריה 13
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
טיח
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן
מידע נוסף על היצירה
סגור