מספר יצירה: #1428

אמן:
מוסקוביץ ג'קי
תאריך:
2011
נושא:
בעלי חיים, דמויות
יישוב:
זיקים
כתובת:
חדר האוכל, המזכירות ועוד
בעלים:
קיבוץ זיקים
מידות:
חומרים:
מתכת, נייר, צבע
טכניקה:
גזירה, פיסול, ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

קירות מחייכים

מידע נוסף על היצירה
סגור