מספר יצירה: #0836

אמן:
פינק ברני
תאריך:
1984
נושא:
מופשט
יישוב:
גבעת חיים מאוחד
כתובת:
חדר האוכל
בעלים:
קיבוץ גבעת חיים מאוחד
מידות:
חומרים:
אבן
טכניקה:
סיתות
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

קיר אבן

היצירה נמצאת על הקיר החיצוני של חדר האוכל.

מידע נוסף על היצירה
סגור