מספר יצירה: #3036

אמן:
ביבי אתי, ביבי דוד, ועדת קישוט, מזרחי מתן, פינק יעל
תאריך:
2018
נושא:
מופשט
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ליד בית הקפה "יהושע", עזה ורד"ק
בעלים:
עיריית ירושלים
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

קיר מעוטר

מידע נוסף על היצירה
סגור