מספר יצירה: #1886

אמן:
אבשלום דוד, וולוצקי אלישע
תאריך:
1977
נושא:
דקורטיבי
יישוב:
רמת דוד
כתובת:
בניין המזכירות
בעלים:
קיבוץ רמת דוד
מידות:
חומרים:
טיח
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

קישוט גאומטרי

היצירה מיוחסת לאחד משני האמנים: דוד אבשלום או אלישע וולוצקי.

 

מידע נוסף על היצירה
סגור