מספר יצירה: #0160

אמן:
פרברמן מרדכי
תאריך:
1947 בערך
נושא:
תנ"כי
יישוב:
יצירות לדירוג, רמת גן
כתובת:
גן אברהם, משה שרת
בעלים:
עיריית רמת גן
מידות:
חומרים:
אבן
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

רבקה ואליעזר

בראשיתו נקרא הגן "גן הניצחון" מתוך תקווה לניצחון בעלות הברית על הנאצים. לימים הוסב שמו ל"גן אברהם" לזכר אברהם קריניצי ראש העירייה. על ספסל בראש הגבעה נהג חיים נחמן ביאליק לשבת ולצפות בילדים המשחקים, ובמקום שבתו הוקם ספסל אבן ועליו לוח זיכרון. התבליט "רבקה ואליעזר" נמצא על הקיר הפנימי של האמפיתיאטרון הנטוש ומראה את רבקה משקה את גמלי אליעזר עבד אברהם.

 

"האמפיתיאטרון הוקם בשנת 1947. הוא הכיל 550 מקומות ישיבה, ובמשך שנים שימש כמרכז לפעילויות תרבות שונות, כמו סרטים, מחזות מוסיקליים, מופעים, קונצרטים, טקסי סיום של בתי-ספר ועוד. על קיר בחזית האמפיתיאטרון קבוע תבליט גדול של תמונה תנ"כית, המתארת את אליעזר, עבד אברהם, עומד ליד גמלו ומבקש מרבקה 'הגמיאיני נא מעט מים מכדך', והיא עומדת עם הכד בידה ומשקה אותו ואת גמליו, תמונה זו נועדה לסמל את רמת־גן היושבת על מעיינות מים וכרי דשא, והמושיטה את כדה השופע לצמאים, דהיינו מציעה תמיכה ואפשרות לכל המבקש לחיות בה ולהיבנות בתוכה. עם בנייתם של אולמות מודרניים ממוזגים רבים נזנח אט־אט מקומו של האמפיתיאטרון, וכיום הוא עזוב ואינו בשימוש, אך מראה הטריבונות, הבמה והתבליט, הנשקפים דרך השערים הסגורים, משמשים זיכרון מתוק להווי התרבותי שרחש אז ברמת־גן", מתוך: "רמת-־גן עירי בת 80 – חידון עירוני לתלמידים", פריט 4865, עמ' 67.

מידע נוסף על היצירה
סגור