מספר יצירה: #963

אמן:
כץ שמואל
תאריך:
1950
נושא:
חקלאות, מוסיקה
יישוב:
געתון
כתובת:
הנגרייה
בעלים:
קיבוץ געתון
מידות:
חומרים:
טמפרה
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

רועה מחלל וכבשה

היצירה הנמצאת בנגריית געתון, מתארת רועה מחלל בחליל וכבשה מקפצת לידו.

מצב השתמרות היצירה: לא טוב.

מידע נוסף על היצירה
סגור