מספר יצירה: #1946

אמן:
רוזן בני, רוט ליאו
תאריך:
נושא:
חקלאות
יישוב:
אפיקים
כתובת:
חדר האוכל
בעלים:
קיבוץ אפיקים
מידות:
חומרים:
ברזל
טכניקה:
ניסור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

מן הדגן אל הלחם

היצירה מתארת את תהליך ייצורו של הלחם.

 

מצב השתמרות היצירה: היא תלויה בחדר המשמש לאחסון עגלות חדר האוכל, ולמעשה מוסתרת בחלקה הגדול.

מידע נוסף על היצירה
סגור