מספר יצירה: #1757

אמן:
ערמון מיכאל (מוני), קהילתי
תאריך:
1980
נושא:
חקלאות, צמחייה
יישוב:
שלוחות
כתובת:
בית הכנסת
בעלים:
קיבוץ שלוחות
מידות:
חומרים:
מתכת
טכניקה:
מסגרות
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

שבעת המינים

מידע נוסף על היצירה
סגור