מספר יצירה: #0686

אמן:
אלמיידה דניאלה, קורה חוסה
תאריך:
2008
נושא:
טבע, סמלים
יישוב:
אור הנר
כתובת:
בעלים:
קיבוץ אור הנר
מידות:
חומרים:
בטון, ברזל, טיח
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

שדרת שבעת המינים

 

מידע נוסף על היצירה
סגור