מספר יצירה: #0737

אמן:
אמנים שונים
תאריך:
1950 - 1980
נושא:
ארכאולוגיה, דמויות, עלייה ועולים, תנ"כי
יישוב:
ירושלים
כתובת:
גבעת רם
בעלים:
האוניברסיטה העברית
מידות:
חומרים:
אבן, קרמיקה
טכניקה:
סיתות, פסיפס, תבליט, לדירוג
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

שדרת היצירות

כשנבנה קמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית, נקבעו בו יצירות של אמנים ישראלים ובהם: חווה יופה, אהרן כהנא, ז'אן דוד, גדולה עוגן. רובן הוצבו בשדרה המרכזית של הקמפוס, בין הכניסה למתחם ובין בניין הספרייה הלאומית. עבודה אחת מוצבת באודיטוריום בניין הכימיה (דיאגרמות על משקולות האטום).

מצב השתמרות היצירות: היצירות נפגעו במהלך הזמן. יש אפוא לנקותן ולעיתים להשלים גם חלקים מהן שנשרו. זאת ועוד, יש לדאוג לשמירה עליהן, שכן קירות המגן הקיימים אינם מספיקים. היצירה הנמצאת בבניין לימודי הכימיה – צבעהּ דהה ויש לחדשו.

 

מידע נוסף על היצירה
סגור