מספר יצירה: #1539

אמן:
מאיר שלמה
תאריך:
1960 - 1970
נושא:
מופשט
יישוב:
דליה
כתובת:
בעלים:
קיבוץ דליה
מידות:
חומרים:
בטון
טכניקה:
הדבקה, ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

שחור על ורוד

ייתכן שהפסל על הקיר הוא יצירתו של שלמה מאיר חבר קיבוץ דליה, אך לא ברור אם הצביעה של היצירה ושל הרקע מקוריים.  שלמה מאיר שעסק בחיי הכפר ובדמויות פיגורטיביות ביצירותיו הראשונות, פנה מ־1960  אבהשפעת אמני אירופה וקבוצת "אופקים חדשים" אל הסגנון המופשט. יצירות הקיר שלו בדליה נעשו ביוזמת הקיבוץ; כל פעם שנבנה מבנה חדש, הוא נתבקש ליצור עליו יצירת אמנות.

מצב השתמרות היצירה: מעלה טחב בגשם ונשחק מעט.

מידע נוסף על היצירה
סגור