מספר יצירה: #0449

אמן:
קניספל גרשון
תאריך:
1970 - 1980
נושא:
הנצחה
יישוב:
חיפה
כתובת:
חסן שוקרי
בעלים:
עיריית חיפה
מידות:
חומרים:
מתכת
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

שחרור חיפה תש"ח

התבליט לציון שחרור העיר חיפה מונח על הקרקע בחזית גן.

מצב השתמרות היצירה: טוב.

מידע נוסף על היצירה
סגור