מספר יצירה: #3368

אמן:
אבידור הגר
תאריך:
2020
נושא:
צמחים
יישוב:
ניר עוז
כתובת:
מיגונית בקצה הדשא של חדר האוכל
בעלים:
קיבוץ ניר עוז
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

שיבולים

מידע נוסף על היצירה
סגור