מספר יצירה: #0297

אמן:
נרינסקי גיטה, קהילתי
תאריך:
2009
נושא:
הווי המקום
יישוב:
כפר אדומים
כתובת:
בעלים:
היישוב הקהילתי כפר אדומים
מידות:
3X8 מטר
חומרים:
אבני פסיפס
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
לא

שלושים לכפר אדומים

פסיפס קהילתי שעשו משפחות היישוב – 150 במספר.

מידע נוסף על היצירה
סגור