מספר יצירה: #1895

אמן:
תאריך:
נושא:

יישוב:
רמת דוד
כתובת:
מקלט
בעלים:
קיבוץ רמת דוד
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

שלוש דמויות

מצב השתמרות היצירה: היא נמחקה לחלוטין.

מידע נוסף על היצירה
סגור