מספר יצירה: #2346

אמן:
גולדהור חינה
תאריך:
2012 - 2020
נושא:
כיתוב
יישוב:
יפעת
כתובת:
כל מיני מקומות
בעלים:
קיבוץ יפעת
מידות:
חומרים:
אבן, קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

יפעת – שלטים

מידע נוסף על היצירה
סגור