מספר יצירה: #2591

אמן:
שינדלר ז'וז'י
תאריך:
1980 - 1982
נושא:
כיתוב
יישוב:
כתובת:
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
פרטי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
לא

שלט המהנדס

מידע נוסף על היצירה
סגור