מספר יצירה: #0841

אמן:
כץ שמואל
תאריך:
1967
נושא:
טבע, נוף
יישוב:
געתון
כתובת:
חדר האוכל הישן
בעלים:
קיבוץ געתון
מידות:
חומרים:
ברזל
טכניקה:
הלחמה
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

שמש ושדה פרחים

היצירה היא פרט מתוך קיר פיסולי שהוקם לזכר חבר הקיבוץ דני שטראוס שנפל במלחמת ששת הימים. הקיר פורק וחלק זה של היצירה נתלה מחדש מחוץ לחדר האוכל הישן של הקיבוץ.

מידע נוסף על היצירה
סגור