מספר יצירה: #0636

אמן:
גומפל מרדכי
תאריך:
1950 - 1970
נושא:
מוסיקה
יישוב:
חיפה, יצירות לדירוג
כתובת:
קולנוע שביט, הספורט
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
מתכת
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

שני נגנים

יצירת מתכת המתארת שני נגנים וכלי הנגינה שלהם.

מצב השתמרות היצירה: היצירה מוזנחת, רעועה וחלודה והמבנה איננו פעיל.

מידע נוסף על היצירה
סגור