מספר יצירה: #0636

אמן:
גומפל מרדכי
תאריך:
1966
נושא:
מוסיקה
יישוב:
חיפה
כתובת:
קולנוע שביט, הספורט
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
ברזל
טכניקה:
תבליט, לדירוג
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

התיאטרון

מצב השתמרות היצירה: היצירה מוזנחת, רעועה וחלודה והמבנה איננו פעיל.

מידע נוסף על היצירה
סגור