מספר יצירה: #1402

אמן:
מוזס מאיר
תאריך:
1960 - 1965
נושא:
דמויות, פנאי
יישוב:
כפר מסריק
כתובת:
מפעל דוקרט (בעבר במועדון לחבר)
בעלים:
קיבוץ כפר מסריק
מידות:
חומרים:
דיקט
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

שעות הפנאי

מאיר מוזס (1917–1982) נולד בגרמניה, עלה ב־1937 לארץ והצטרף להכשרה לעין שמר ואחר כך הגיע לכפר מסריק. בשנים 1940–1941 למד בבצלאל. בשנים 1950, 1953 ו־1958 היה בברזיל והשתלם באומנות הפרסקו אצל פורטינרי. בשנים 1964–1965 השתלם אצל פרופ' ברינקס באמנות התחריט. בשנים 1960–1970 עבד כמאייר ב"משמר לילדים" ואייר אז ספרים רבים. בשנת 1972 עזב את הקיבוץ, והחל ללמד אמנות בחיפה ובתל אביב־יפו.

היצירה נעשתה למועדון לחבר, וכשהוא שופץ ב־2003 היא הועברה למפעל דוקרט.

 

מידע נוסף על היצירה
סגור