מספר יצירה: #2339

אמן:
הילסברג שמואל, קניספל גרשון
תאריך:
1966 - 1973
נושא:
דמויות, חקלאות
יישוב:
חיפה
כתובת:
בית הספר "ניגונים", אורן 27א
בעלים:
עיריית חיפה
מידות:
חומרים:
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

שתילה

מצב השתמרות היצירה: התבליט נצבע בלבן.

מידע נוסף על היצירה
סגור