מספר יצירה: #5360

אמן:
תאריך:
נושא:
אתני, בניין, סמלים
יישוב:
ערב אל־שיבלי
כתובת:
בעלים:
המועצה האזורית שיבלי–אום אל־גנם
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

נוף וסמלים מוסלמיים

מידע נוסף על היצירה
סגור