מספר יצירה: #1552

אמן:
סעידי משה
תאריך:
1982
נושא:
התישבות, חקלאות
יישוב:
רבדים
כתובת:
חדר האוכל
בעלים:
קיבוץ רבדים
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

התיישבות וחקלאות

עבודת קרמיקה של משה סעידי מכפר מנחם המבטאת ביטוי מופשט ליבולים חקלאיים.

מצב השתמרות היצירה: טוב.

מידע נוסף על היצירה
סגור