מספר יצירה: #5880

אמן:
מלמוד עינת וגיל, קהילתי
תאריך:
2017
נושא:
מוסיקה
יישוב:
מגן
כתובת:
מיגוניות
בעלים:
קיבוץ מגן
מידות:
חומרים:
פלסטיק, צבע, צמנט בורד (עץ ומלט)
טכניקה:
בנייה מורכבת, חיתוך, צביעה
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

תווים וציפורים

מידע נוסף על היצירה
סגור