מספר יצירה: #1602

אמן:
ליאור רותי
תאריך:
1965 - 1989
נושא:
הווי הקיבוץ, חגים
יישוב:
תל יוסף
כתובת:
בעלים:
קיבוץ תל יוסף
מידות:
חומרים:
טקסטיל, נייר, צבע, קרטון
טכניקה:
בטיק, גזירה, ריסוס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

תל יוסף – קישוטים לחגים

מידע נוסף על היצירה
סגור