מספר יצירה: #2081

אמן:
תאריך:
נושא:

יישוב:
באר שבע
כתובת:
גדר פיקוד דרום, העצמאות
בעלים:
עיריית באר שבע
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
גרפיטי
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

הכול מכול

מידע נוסף על היצירה
סגור