מספר יצירה: #1127

אמן:
אוליטסקי סוניה, ברונו עידו
תאריך:
2014
נושא:
היסטורי
יישוב:
ירושלים
כתובת:
בניין שרמן, קמפוס גבעת רם
בעלים:
האוניברסיטה העברית
מידות:
חומרים:
חרסינה
טכניקה:
הדפסה דיגיטלית
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

קיר המייסדים והממשיכים

מידע נוסף על היצירה
סגור