מספר יצירה: #1635

אמן:
היימן גרשון
תאריך:
2014
נושא:
בעלי חיים
יישוב:
באר טוביה
כתובת:
כניסה, מועדון ותיקים, בית העם, יציאה
בעלים:
מושב באר טוביה
מידות:
חומרים:
ברזל
טכניקה:
חיתוך, ריתוך
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

פרות, תרנגולות וסוסים

מידע נוסף על היצירה
סגור