מספר יצירה: #0458

אמן:
קניספל גרשון
תאריך:
1973
נושא:
בעלי חיים
יישוב:
חיפה
כתובת:
ווטסון 6
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
בטון
טכניקה:
תבליט
מבנה:
פרטי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

ציפורים

מצב השתמרות היצירה: בינוני.

מידע נוסף על היצירה
סגור