מאמרים, כתבות וחיבורים על אודות אמנות הקיר ומאפייניה

ראשית הקראמיקה הישראלית 1962-1932

גדעון עפרת
שתי מגמות משתלבות בתערוכה, הנושאת את הכותרת הנ"ל (מוזיאון הרצליה, 1991): האחת, תיעוד התחלות היצירה הקראמית היהודית בישראל (בעת החדשה). השנייה, תיאורה וריכוזה של מסורת החיפוש אחר זיקה קראמית מקומית – בחומרים, בצורות ובדימויים.
מתוך בלוג: המחסן של גדעון עפרת

להמשך קריאה


צייר לי חלוץ

אלי אשכנזי
אלפי תבליטים וציורי קיר התנוססו בשנות ה-50 וה- 60 על מבני ציבור ברחבי הארץ ופיארו את ההתיישבות והעבודה. עם עם השנים חלק מהם נהרס כליל. פרויקט חדש מתעד אותם לקראת שימור
מתוך: הארץ, 20.4.13

להמשך קריאה


ציורי קיר בזיקה למורשת לאומית

נירית שלו-כליפא וחן ברנט
אמנות הקיר היא חלק מנוף הארץ. היצירות: בציור, בתבליט, בפסיפס ועוד, קבועות על קירות של מבני ציבור: פנים וחוץ. מבני תרבות, מבני דת, בתי מלון ובתים פרטיים מעוטרים בדגמים מופשטים או פיגורטיביים, במערכי ציור בעלי משמעות היסטורית, חברתית, לאומית ודתית
מתוך: סקר אמנות הקיר בישראל, דוח מסכם, יד בן־צבי, 2014

להמשך קריאה


לקראת אמנות כותלית

רון ברטוש
הקיר חשוב פה. לעתים נדמה שסדר היום המקומי נקרע בין קיר לבין קיר, בין הכותל לבין חומת ההפרדה. אדם מול קיר — מתפלל; אדם מול קיר — כלוא; אדם מול קיר — מתבונן באמנות
'הארץ', 18.12.2018

להמשך קריאה


להחזיר את הצבע לקירות – ציורי קיר בארץ ישראל

שי פרקש
מתוך: חוברת אתרים – המגזין, מס' 6, מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
חדוות הגילוי והחשיפה היא ממאפייניו של ארכיאולוג חופר, היסטוריון, מתעד ומשמר. לכאורה, ככל שהפריט המתגלה הוא ייחודי ונדיר יותר, או כזה הנקשר באירוע הרואי ובדמות מרשימה, ההתלהבות רבה יותר. אלא שקורה לא פעם שדווקא חשיפת פריטים שבעבר הרחוק ביטאו את חיי היום-יום, את הסגנון העממי, את ההרגל הקבוע, את הטכנולוגיה המוכרת לכולם ואת האופנה הזמנית כל כך שאימצו רבים – בזמנם, היא שמעניקה לחושף את חדוות השימור. שמחה זו מתבססת על היכולת להשוות, למיין ולקטלג – ובאמצעותן של מיומנויות אלה לתת הסבר לתופעות שכיחות, לנתח ולהגיע לתובנות גם באשר לפריטים שהמידע הכתוב עליהם חסר.

להמשך קריאה


חשיפה של טיח, סטוקו וציורי קיר באתר הארכאולוגי והטיפול בהם: מדריך לארכאולוג החופר ולמשמר

ג'ק נגר ויעל אלף
מתוך אתר רשות העתיקות.
טיח, סטוקו וציורי קיר באתרים ארכאולוגיים הם מקור עשיר למידע בעבור ארכאולוגים ואף לחוקרים בתחומים כגון, חומרים ושיטות בנייה, חומרי הציור והצבע ותולדות האמנות. למבקרים, שרידים אלו הם בעלי ערך היסטורי ואמנותי הממחיש את העבר.

להמשך קריאה