777777777 777777777 777777777 777777777 777777777

רגשות של ילדים

66666666

ילדי אור יהודה התבקשו לבטא בציור את רגשותיהם בעקבות אירועי 7 באוקטובר 2023. מתוך עבודותיהם נבחרו כמה ציורים והם הועתק בהגדלה לקיר המוזאון….
להמשך קריאה

777777777 777777777 777777777 777777777 777777777