777777777

תבליטים בכל הארץ

66666666

הצהרת כוונות: כאדריכלית נהגתי לסגור חללים עם קירות, אשר הגדירו את גבולות השטח הבנוי ביחס לסביבתו הטבעית. כפסלת אני מתייחסת לחללים הפנימיים בפסלים שלי כאל נשמתם ורוחם המסתתרים מאחורי הגבולות המוגדרים בחומר. הקיים הפנימי, הנשמה, הם…
להמשך קריאה

777777777

עיר ומכוניות בה

66666666

מצב השתמרות היצירה: התבליט הוסר, כשהוקמה בתחנה חנות נוחות. האמן יושקו פינצי עיטר בשנות השמונים את תחנות סונול ברחבי הארץ.  …
להמשך קריאה

777777777 777777777

כלי נגינה ואתרים בארץ ישראל

66666666

כשהגיע יעקב נפרסטק (–1987) למגדיאל התגורר עם רעייתו תחילה אצל משפחת קולברג ברחוב סוקולוב 9, אחר כך עברו לרחוב אנצילביץ' 4, וב־1958 התיישבו ברמת גן. כשהגיע להתפלל בבית הכנסת פגש אותו הרב דב מעייני והתעניין מאין…
להמשך קריאה

777777777