תבליטים בכל הארץ

66666666

הצהרת כוונות: כאדריכלית נהגתי לסגור חללים עם קירות, אשר הגדירו את גבולות השטח הבנוי ביחס לסביבתו הטבעית. כפסלת אני מתייחסת לחללים הפנימיים בפסלים שלי כאל נשמתם ורוחם המסתתרים מאחורי הגבולות המוגדרים בחומר. הקיים הפנימי, הנשמה, הם…
להמשך קריאה

777777777

עיר ומכוניות בה

66666666

מצב השתמרות היצירה: התבליט הוסר, כשהוקמה בתחנה חנות נוחות. האמן יושקו פינצי עיטר בשנות השמונים את תחנות סונול ברחבי הארץ.  …
להמשך קריאה

777777777 777777777 777777777

כלי נגינה ואתרים בארץ ישראל

66666666

בשנת 1953 הוכתר הרב אריאל פרץ זצ"ל לרב של מגדיאל, על קיר בית הכנסת רואים את ציור הקיר שצייר יעקב נפרסטק. בין הנוכחים הרב הרצוג – אז הרב הראשי. בציור הקיר רואים כלי נגינה מן המקורות,…
להמשך קריאה

777777777