יד קנדי

קיר בטון פיסולי נמוך עשוי בטון יצוק ובו מוטיבים צורניים.