הלשון העברית

פסיפס שהכינו תלמידי כיתה ו בבית הספר "דקלים" בחמדיה, ונושאו – הלשון העברית, וכך בתמונות ריבועיות יש אותיות וחיות. ד"ר שרה מלצר – פסיפס חיים