פסי צבע

66666666

דרך הפסלים, שאורכה כתשעה קילומטרים חוצה את יער צרעה. בתחילת שנות ה־90 של המאה העשרים יזמה קק"ל את עיטור הדרך בפסלים, ולשם כך העניקה לאמנים גושי סלע גדולים ואמצעים לייצור הפסלים. פסלים אחדים מדגישים את השתלבותן…
להמשך קריאה

777777777

עוצמה

66666666

דרך הפסלים, שאורכה כתשעה קילומטרים חוצה את יער צרעה. בתחילת שנות ה־90 של המאה העשרים יזמה קק"ל את עיטור הדרך בפסלים, ולשם כך העניקה לאמנים גושי סלע גדולים ואמצעים לייצור הפסלים. פסלים אחדים מדגישים את השתלבותן…
להמשך קריאה

777777777

משוט בארץ

66666666

דרך הפסלים, שאורכה כתשעה קילומטרים חוצה את יער צרעה. בתחילת שנות ה־90 של המאה העשרים יזמה קק"ל את עיטור הדרך בפסלים, ולשם כך העניקה לאמנים גושי סלע גדולים ואמצעים לייצור הפסלים. פסלים אחדים מדגישים את השתלבותן…
להמשך קריאה

777777777

גרעין של תקווה

66666666

דרך הפסלים, שאורכה כתשעה קילומטרים חוצה את יער צרעה. בתחילת שנות ה־90 של המאה העשרים יזמה קק"ל את עיטור הדרך בפסלים, ולשם כך העניקה לאמנים גושי סלע גדולים ואמצעים לייצור הפסלים. פסלים אחדים מדגישים את השתלבותן…
להמשך קריאה

777777777

דמויות

66666666

דרך הפסלים, שאורכה כתשעה קילומטרים חוצה את יער צרעה. בתחילת שנות ה־90 של המאה העשרים יזמה קק"ל את עיטור הדרך בפסלים, ולשם כך העניקה לאמנים גושי סלע גדולים ואמצעים לייצור הפסלים. פסלים אחדים מדגישים את השתלבותן…
להמשך קריאה

777777777