נוף הכפר

הפסיפס נעשה עם חברי המושב בהנחיית ליקא אייל ויעל זילברברג. את הציור עשתה תמי סברדלוב.

משפחה בכפר

הציור נעשה לפי תצלום שבו רואים את בעל הבית גדעון אבני כילד הרוכב עם חברה על חמור. לציור הוסיפו את הוריו אברהם ופועה אבני. הציור מוקדש לאחד מסיפורי המקום; יום אחד לקראת ט"ו בשבט חזר גדעון הילד מגן הילדים והתלונן לפני הוריו על כך שאין להם שקדייה בכפר. באישון לילה יצא אביו אל השדות המרוחקים, … Continued