777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777

סיפורו של המושב

66666666

פארק עזרא ששון שבו הנציחו את אחיו של יחזקאל ששון (הנדיב שהנציח את אחיו בשמו של המושב), הוקם בחורשה במרכז הכפר, ובו מתקני אופניים. הקיר היה בעבר מקום שאליו הגיעו עם מזון לרפתות, ומשם אספו החקלאים…
להמשך קריאה

777777777